Thị trường

Tình hình kinh tế khó khăn, dân đua nhau chọn "quà giá rẻ"

13:17 29/01/2024

Có thể nói năm 2023 là một năm kinh tế khó khăn chung, song thu nhập và thưởng Tết đều giảm, mà quà Tết thì không thể thiếu đối với nhiều hộ gia đình. Với tình hình hình này, "quà Tết giá rẻ" bắt đầu tăng vọt