Cập nhật lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank 

Công Vinh

Vào đầu tháng 4, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh mức lãi suất. Sau đợt điều chỉnh gần đây, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm Big 4 không nằm ở các kỳ hạn gửi tiền ngắn dưới 12 tháng mà nằm trong khoảng từ 24-36 tháng.

avatar1692081628973-1692081629292549823288-1696998493338-169699849374457590007-1712216016.jpg
 

Ngân hàng Vietcombank đã chính thức điều chỉnh lãi suất tiết kiệm vào ngày đầu tiên của tháng 4, đưa mức lãi suất xuống mức thấp nhất trong nhóm Big 4. Trước đó, vào tháng 3, Agribank, Vietinbank và BIDV cũng đã cùng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm theo hướng giảm.

Theo khảo sát của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big 4 hiện đang ở mức 4,8%/năm. Cụ thể, BIDV và VietinBank đều áp dụng mức lãi suất 4,8%/năm cho khách hàng gửi tiền từ kỳ hạn 24 - 36 tháng. Sau đó là ngân hàng Vietcombank và Agribank với mức lãi suất 4,7%/năm cho kỳ hạn tương tự.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong nhóm Big 4 khi chỉ trả 4,6%/năm. Các ngân hàng còn lại áp dụng mức lãi suất 4,7%/năm.

Tương tự, đối với kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank hiện niêm yết ở mức thấp nhất trong nhóm ngân hàng Big 4, duy trì ở mức 2,9%/năm. Trong khi đó, các ngân hàng còn lại đều trả lãi suất là 3%/năm cho kỳ hạn này.

Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm tại BIDV và VietinBank đang giữ ở mức 2%/năm. Trong khi đó, Vietcombank và Agribank đồng loạt áp dụng mức lãi suất là 1,9%/năm.

Tại kỳ hạn 1-2 tháng, Vietcombank và Agribank đều áp dụng mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất, chỉ ở mức 1,6%/năm. Trái lại, BIDV và VietinBank đều trả mức lãi suất huy động là 1,7%/năm.Kỳ hạn

Vietcombank

Agribank

BIDV

Vietinbank

1-2 tháng

1,6

1,6

1,7

1,7

3 tháng

1,9

1,9

2

2

6 tháng

2,9

3

3

3

9 tháng

2,9

3

3

3

12 tháng

4,6

4,7

4,7

4,7

24 tháng

4,7

4,7

4,8

4,8

36 tháng

4,7

4,7

4,8

4,8
Theo An ninh Tiền tệ