Giáo sư Đào Duy Anh - người mở đầu cho nhiều ngành khoa học xã hội Việt Nam

Giáo dục Cuộc sống
Giáo sư Đào Duy Anh là nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian - một trong số các học giả lớn nhất ở thế kỷ XX của Việt Nam.

Giáo sư Đào Duy Anh là nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam.

Ông là một trong số các học giả lớn nhất ở thế kỷ XX, được xem là người mở đầu cho nhiều ngành khoa học xã hội Việt Nam.

Ông cũng là tấm gương lao động khoa học không biết mệt mỏi, vượt qua mọi hoàn cảnh, với niềm đam mê và khát vọng cống hiến lớn lao.

Di sản mà ông để lại rất đồ sộ, trên nhiều lĩnh vực, mà ở lĩnh vực nào cũng mang dấu ấn sâu đậm, có tầm ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài.

Năm 2024 là kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh./.

Minh Phương